Fjernelse af skimmelsvamp

0
1807

Har du mistanke om eller ved du at din bolig er ramt af skimmelsvamp?

Og har du behov for at vide hvordan du kan fjerne og bekæmpe skimmelsvamp i din bolig.

Nedenfor kan du finde brugbar information om hvordan du selv kan fjerne skimmelsvamp.

Derudover viser vi dig hvor du kan finde professionelle firmaer, som har specialiseret sig i fjernelse af skimmelsvamp, og hvordan du får hjælp fra dem.

Om du har mistanke eller har identificeret skimmelsvamp i din bolig, er det vigtigt at du tager skimmelsvamp alvorligt.

Skimmelsvamp i boliger, kan fremkalde ubehagelige symptomer og for nogle mennesker fremkalde alvorlige reaktioner, som potentielt kan udgøre en helbredsrisiko for dig og din familie.

Har du mistanke om at din familie kun er blevet eksponeret for skimmelsvamp i kort tid, er der mindre helbredsrisiko.

Har du og din familie over længere tid været eksponeret for skimmelsvamp, kan mere alvorlige menneskelige symptomer fremkomme.

Det skønnes at hver 10 bolig er ramt af skimmelsvamp og at 300.000 danskere er syge på grund af skimmelsvamp.

Få hjælp til fjernelse af skimmelsvamp – Få lavet en professionel undersøgelse

Selvom mange artikler på nettet, skriver at diverse bakteriebekæmpende produkter som Rodalon mm. Kan bekæmpe skimmelsvamp, så kommer skimmelsvamp som oftes fordi, der er eller har været et fugtproblem.

Er der kun en lille forekomst af skimmelsvamp, kan dette højst sandsynlig fjernes med Rodalon og andre hjælpemidler.

Dog kan man kun bruge Rodalon og andre hjælpemidler til glatte overflader – har du skimmelsvamp på gipsplader, træplader, tapet, isoleringsmaterialer skal disse udskiftes.

Er indvendige konstruktioner angrebet af skimmelsvamp, så skal disse udskiftes med nye. Tørrer man de indvendige konstruktioner af og gøres det ikke ordentligt, vil skimmelsvampen komme igen.

Har du prøvet at fjerne skimmelsvamp med disse hjælpemidler og har du stadig mistanke om skimmelsvamp andre steder i boligen, så er det en god ide at opsøge en specialist.

En specialist kan lave en fyldestgørende test eller undersøgelse af bestemte områder, hvor du har mistanke om at der er skimmelsvamp.

En specialist vil ofte bruge et fugtmeter til at undersøge om der er fugt på en væg eller andet sted, hvor der er mistanke om fugt.

Viser fugtmeteret at fx en væg har mere end 80 % fugt, så er der et fugtproblem og der kan potentielt også være et problem med skimmelsvamp.

Udover at et professionelt firma kan lave en mere fyldestgørende og retvisende undersøgelse, så kan de også ofte give dig forslag til hvad du kan gøre, for at slippe af med skimmelvamp.

3 fordele ved at få en specialist til at fjerne skimmelsvamp

· Find ud af hvor stort problemet er

· Få akut afhjælpning af problemet

· Få tilbud på permanent afhjælpning

Hvordan foregår processen

1. Udredning

2. Løsningforslag

3. Komplet tilbud

Nedenfor kan du få et uforpligtende tilbud på fjernelse af skimmelsvamp fra din bolig fra et professionelt firma med speciale i skimmelsvamp bekæmpelse.

Få tilbud fra Skimmelfrit på Fjernelseafskimmelsvamp.dk.

Symptomer på skimmelsvamp – menneskelige og i boligen

Er du udsat for skimmelsvamp i din bolig, er der en række symptomer og tegn på det.

Der er til dels de menneskelige symptomer, men der kan også være symptomer/tegn på skimmelsvamp i boligen.

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af disse nedenstående symptomer, er dig og din families bolig formentlig ramt af skimmelsvamp.

· Nysen

· Kløe

· Rødme og hudirration

· Øjne der løber i vand

· Kløende øjne

· Hovedpine

Udover de menneskelige symptomer, kan der også være en række tegn på at I har skimmelsvamp i jeres bolig.

Nogle af disse tegn er blandt andet:

· Fugtig lugt ofte i kælderen

· Fugtskjolder på vægge og i lofte

· Mørke pletter på vægge eller ved vinduer

Har været i længere tid stået på meget nedbør og er den dårlige lugt med mere, kommet lige efter en længere periode med regn, så kan der godt være en utæthed et sted i din bolig.

Ofte kan en lille ting som en stoppet tagrende, få en masse vand til at trænge ind gennem et hul i fugen omkring vinduet og begyndende skimmelsvamp kan opstå.

Har du mistanke om skimmelsvamp, er det også en god ide at tjekke afløb, dræn og kloakker for at se om de fungerer optimalt.

Ofte kan man fornemme en muglugt i kælderen, men kan ikke decideret ske nogle tegn på skimmelsvamp. Her er det en god ide at rykke skabe, kommoder ud fra væggen og kigge på bagsiden af skab og der hvor møblet stod.

Et skab der står op af en væg med indtrængende fugt, er optimale betingelser for at skimmelsvamp kan opstå.

Hvordan finder du ud af om skimmelsvamp er skyld i du har det dårligt

Har du nogle af ovenstående menneskelige symptomer, men kan stadig ikke finde frem til decideret tegn på at din bolig er ramt af skimmelsvamp, så er en god metode til at finde ud af om det er skimmelsvamp der gør dig dårlig, at forlade boligen i længere tid.

For eksempel, hvis du tager på arbejde hverdag men ikke oplever de større gener. Så snart du kommer hjem begynder du måske at nyse eller at få hovedpine – så ved du at det er din bolig og potentiel skimmelsvamp, der gør at du får det dårligt.

Er skimmelsvamp farligt

1-3 % af den danske befolkning er i dag allergisk overfor skimmelsvamp, og for disse kan eksponering af skimmelsvamp over længere tid, være farligt.

Man kan udvikle astma eller høfeber, så livstruende farligt er skimmelsvamp ikke. Det er dog ting man skal tage seriøst og søge en løsning på.

Specielt børn kan være ekstra udsatte overfor skimmelsvamp og har et barn i forvejen astmatiske tendenser, kan eksponering for skimmelsvamp over længere tid, gøre astmaen værre.

Dette kan i sidste ende påvirke barnets dagligdag og søvnrytme – to ting som også vil påvirke forældre på længere sigt.

Hvad er skimmelsvamp

Skimmelsvamp er små sporer af svampe, der frigøres i luften og kan nemt komme rundt. Man kan faktisk sammenligne dem lidt med pollen.

De 2 mest udbredte former for skimmelsvamp er Alternaria og Cladosporium. De største koncentrationer af disse 2 skimmelsvampe, opstår mest når udenfor når det er allermest varmt og om efteråret.

Alternaria og Cladosporium skimmelsvampene er også dem som du reagerer på ved en priktest hos lægen. Det er netop ofte disse former for skimmelsvampe, luftvejs-allergikere har problemer med.

Et skimmelsvamp angreb på boligen, sker ofte på baggrund af et fugtproblem. Som tidligere skrevet så kan det være et utæt rør eller en utæt fuge ved et vindue.

Er din bolig angrebet af skimmelsvamp, vil ofte kunne ses brune, sorte, grønne pletter med en lodden overflade.

Som udgangspunkt kan din bolig godt være ramt af skimmelsvampe i mindre omfang, men så snart der opstår et fugtproblem, vil skimmelsvampene vokse sig større og kunne gøre skade.

Hvor udbredt er skimmelsvamp

En undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut viser at 10-15 % af alle boliger i Danmark har synlig skimmelsvamp vækst og 3 % af disse boliger, har en større udbredelse af skimmelvækst.

Definitionen på større udbredelse er at et område, skal være større end 50 cm x 50 cm.

Er din bolig primært lavet af træbaserede materialer er der stor risiko for skimmelvækst ved en fugtighed på 75 – 80 % fugt.

Det kræver dog 95 % fugt for at der kan opstå skimmelvækst på betonfacader eller pudset facader.

Hvor opstår skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan opstå alle steder, hvor der er de rigtige betingelser for vækst.

Er der fugt og varme og de rigtige materialer tilstede, kan skimmelsvamp opstå.

De typiske steder skimmelsvamp opstår er:

· Badeværelset – Ofte vil der være meget fugt forbundet med badeværelset

· Kælder – Dårlig isolerede kældre med opstigende fugt er guf for skimmelsvamp

· Tagkonstruktionen – Er taget utæt eller andre fejl, vil der kunne opstå fugt og skimmelsvamp

· Fuger omkring vinduer eller andre samlinger

Hvorfor opstår skimmelsvamp

Skimmelsvamp optår enten som følge af en større mængde fugt tilstede, måske som følge af en fugtskade, eller fordi at der ikke bliver luftet ordentlig ud.

Kuldebro pga. dårlig isolering kan forårsage skimmelsvamp

Har du mistanke om at du har en kuldebro, ved for eksempel vinduet, kan en kuldebro i sidste ende også være med at til at forårsage et skimmelsvamp angreb.

En kuldebro er karakteriseret ved at det er direkte forbindelse mellem yder og indervæg, som følge af dårlig isolering. Har du et fugtigt område, hvor der ofte opstår kondens så er det sikkert på grund af en kuldebro.

Kondensen opstår nemlig når den kolde luft udefra møder den varme luft i boligen.

Kombineres kondensen med det rette materiale, vil der være optimale betingelser for at skimmelvækst kan opstå.

Har du derfor en kuldebro i din bolig, og renser du det ned med Rodalon vil problemet opstå igen – den rette metode vil være at lave en permanent afhjælpning af problemet.

I tilfældet med dårlig isolering omkring vinduet, vil man fx kunne lave en hulmursisolering såfremt der var et hulrum med manglende isolering.

Man ville også kunne lave en efterisolering af ydervæggene.

Den bedste måde til at opdage om din bolig, har en eller flere kuldebroer, er ved at lave en termografisk undersøgelse. Her kan du se på undersøgelsen om der er et varmetab.

Utæt tag kan forårsage skimmelsvamp

Et utæt tag kan forårsage skimmelsvamp – har du fx et gammelt tag som ikke er blevet vedligeholdt, kan der nemt opstå skimmelsvamp som følge af en skade.

Er en tag fx blevet revet af på grund af en storm, så kan der komme hul i undertaget.

Det kan også være at vind og vejr, har gjort at der er kommet revner i taget, og derfor åbnet op for at fugt og fygesne kan komme ind til undertaget.

En god metode til at forebygge dette er selvfølgelig at få foretaget et tagtjek af en tagspecialist og eventuelt få lavet vedligeholdelse af dit tag.

Et utæt tag kan også opstå, hvis du har fået installeret et ovenlysvindue og inddækningen er blevet skæv.

Dermed vil du kunne se fugtskjolder på det indvendige loft.

Generelt er det vigtigt at tage mistanken om skimmelsvamp i din bolig alvorligt.

Er der den mindste tvivl, er et godt råd at få en specialist til at kigge på det.

Næste artikelNyt badeværelse
Mark er redaktør her på websitet og skriver om alt indenfor bolig og haveforbedringer. Mark's erfaring kommer fra flere år som boligejer.